GISSHULTS STUGFÖRENING    
banner

Information från Räddningstjänsten
Den 15 januari påbörjades en räddningsinsats vid Gisshultasjön till följd av höga vattenflöden. Räddningsinsatsen som utfördes enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), avslutades efter cirka en vecka, söndagen den 22 januari. Att räddningsinsatsen enligt LSO är avslutad betyder inte att räddningstjänsten inte längre är närvarande i området. De skydd som har monterats i form av barriärer och grusvall kommer vara kvar tills risken för översvämning är tillräckligt liten. Räddningstjänsten fortsätter att vara på plats för regelbundna nivåmätningar för att säkerställa att vattnet återgår till säkra nivåer.

Under den insats som genomförts i Gisshult har det byggts en barriär och en grusvall runt sju bostäder på Konvaljevägen samt åtta barriärer runt elva bostäder på Kaprifolvägen. Material har införskaffats från Nässjö, Vetlanda, Eksjö, Aneby, Jönköping samt MSB. Likaså har personalstyrkan fått extra resurser från närliggande kommuner på höglandet inom ramen för samarbetsorganet RäddsamF. Under arbetet har många olika funktioner inom räddningstjänsten varit inkopplade, med bland annat en stab ute på fält samt stöd från ledningscentralen i Jönköping. Det har också varit en tät dialog med kommunens krisledning. Även andra aktörer har varit inblandade såsom NAV och en restvärdesledare från Brandskyddsföreningen.

Målet för insatsen har varit att rädda egendom från vattenskador vid stigande vattennivåer. I det akuta skedet fick räddningstjänsten stöd från restvärdesledaren gällande vilka byggnader som skulle prioriteras. Därefter har arbetat fokuserats på att inventera de byggnader där vattnet riskerat att nå trossbotten och skydda dessa. I några byggnader gjordes bedömningen att en sådan skada redan inträffat och dessa har därför inte prioriterats. Boende i en fastighet fick hjälp att ta sig från huset med båt för att flytta till annan bostad. Det var ingen risk för personskador som låg till grund för evakueringen. Tillfälliga toaletter har placerats på Kaprifolvägen då flera byggnader har haft problem med avloppen. Dessa kommer finnas på plats tills NAV har bedömt att avloppen är återställda.

För frågor gällande vattenskador eller övriga skador på hus eller trädgård kopplat till översvämningen vänder man sig till sitt försäkringsbolag. För frågor gällande insatsen, saknat material eller eventuellt anspråk kontakta räddningstjänstens insatsledare 070-515 22 08. Upplever man obehagliga känslor eller mår dåligt pga händelsen kan man komma i kontakt med kommunens POSOM-grupp via räddningstjänsten. På grund av klimatförändringar finns risken att översvämningar blir ett vanligare fenomen i framtiden. Som husägare inom riskområden bör man förbereda sig för sådana händelser. Övergripande åtgärder kan lyftas med kommunen samt inom föreningen men det finns också förberedelser man kan göra som enskild. 

För mer information: krisinformation.se/faktasidor-till-apparna/forbered-dig-for-oversvamning

Jonas Petri, räddningschef


Högt vattenstånd

Med anledning av det höga vattenståndet i Gisshult har ordförande Helena Bergman kontaktat Räddningstjänsten. Deras råd är att:

  • vid överhängande fara ring 112
  • kontakta ditt försäkringsbolag
  • palla upp eller flytta inventarier till en säker plats
  • bryt strömmen i översvämmade lokaler
  • rengör allt som varit i kontakt med översvämmat vatten, både saker och dig själv
  • dokumentera skadorna
Insatsledaren för Räddningstjänsten Simon Bäckedahl har besökt Gisshult och jag talade med Simon ute i Gisshult.

Simon tog läget på stort allvar och funderade på om det fanns något de kunde göra. Men att pumpa ut vatten i sjön är ingen mening då det återkommer. Så i dagsläget ansåg Simon tyvärr inte att de kunde göra något, men de har de läget under uppsikt.

Simon har även kontaktat NAV.Mycket vatten! Mycket beundransvärd Räddningstjänst!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   15 januari   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   13 januari   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10

Information från NAV
Under 2023 kommer vi att byta insamlingssystem, ett nytt tvådelat kärl kommer att levereras under våren. Matavfallsinsamling blir obligatorisk vilket innebär att rest och matavfall ska separeras i varsitt fack i kärlet.

Från det datum du får ditt nya kärl skall matavfall sorteras ut i papperspåse istället för grön plastpåse (information finns på vår hemsida och ett informationsblad kommer finnas i det nya sopkärlet). Från den 1/3 2023 förändras även hämtningsfrekvensen för landsbygdskunder från 16 hämtningar/år till 26 hämtningar/år.


Sophämtningsdagar 2023 område 41 (Gisshult)Boda avfallsanläggning
2/1 25/1 13/2 - - - - - - - - - - - - -

Risken för bortkoppling av el i vinter har ökat
Regeringen: Spara el – minska risken för bortkoppling
- Nu vill vi be svenska folket att spara el också för att minska risken för bortkoppling, sa statsministern.
Föräldrar varnas för el-kris i skolan: ta med filtar och ficklampor
MEDLEMSINFORMATION HÖSTEN 2022

Höststädning

  01   02   03   04   05   06

COVID-19: Avlidna per vecka i Sverige sedan vecka 22 [2022-05-30]

COVID-19

2021-10-12: Parliamentary report says UK mistakes cost thousands of lives during pandemic
Mer info och statistik

COVID-19 i Norden
Bekräftade fall i Sverige, Norge, Danmark och Finland

Avlidna i Sverige, Norge, Danmark och Finland

2022-09-02

Trevlig höststädning

Vi samlas den 8 oktober klockan 10 vid Kaffestugan

Medtag egen picknickkorg, det finns möjlighet till grillning.

Om möjligt medtag egen räfsa, röjsåg och skottkärra.

Varmt välkommen till en trivsam stund.

Hälsningar
Styrelsen
Gisshult Stugförening


Naturen på reträtt

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   Plankarta
Väg 40, Nässjö–Eksjö, ska byggas om till mötesfri vägVeteranbilar och musik, torsdag 2022-07-14

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14

Midsommarafton

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Årsmöte 2022

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Tipspromenaden den 19 juni 2022
Rätt rad:

XSeriehunden heter Laban
1Nordens Ark ligger i Bohuslän
1Cornelia Jakobs kom på fjärde plats i finalen
1Daniel Nannskog förknippar man med fotboll
XFågeln är en storlom
2”Krösatågen” kommer att få en röd färg
2Anders Eldeman har lett ”Melodikrysset” i 26 år
2Djuret är en vessla
1Tomas Ledin fyllde 70 år och firade 50 år som artist
1Pär Holmgren var meteorolog på TV
XKrypet i mitten är en kackerlacka
XBlomman är en blåeld
Skiljefråga: Snörets längd: 198 cm

Av 31 deltagare hade en 12 rätt: Carina Classon. Grattis!

Nio deltagare hade 11 rätt:
Jan-Ivan Nilsson, Gunilla Rosman, Caj Classon, Josef Piejko,
Stig Hild, Meier Andersson, Gun Hild, Sten-Åke Wallin och
Peter Gustavsson.

Nio deltagare hade 10 rätt:
Lena Rickardsson, Rose-Marie Nilsson, Lars Kjellin, Eva Dahl,
Magnus Rosman, Tommy Nilsson, Agneta Bohlin, Ragnhild
Andersson och Inger Pettersson.

På skiljefrågan gissade Monica Gustafsson exakt rätt.
En centimeter fel hade Jan-Ivan Nilsson, Lena Rickardsson
och Linda Säll.

Tack alla deltagare för att ni ställde upp!


Gisshults sommarfest
Datum: 16/7     Tid: 15:00
Plats: Kaffestugan
Pris: 200kr/ person över 10 år

Äntligen är det åter dags för en rolig sommarfest I Gisshult! Vi träffas kl 10:00 på fm och tillsammans sätter vi upp tälten. Alla tar med sig bord och stolar till sig själva. Menyn för kvällen kommer att vara en grill planka med kyckling/röstbiff/exotiska frukter/potatissallad och mer godsaker. Dryck medtager ni själva till festen. (finns allergier meddelar man detta) Under kvällen kommer vi att ha ett riktigt rockigt band som spelar massa härliga låtar för oss vid namn HOT WHEELZ.

Anmälan är bindande, det är när ni betalar som ni anmäler er till festen och det vill vi att ni gör senast den 30/6. Kontant eller swish på nummer 0736839743 Linda Säll. Skriv ert namn och hur många ni är. Har ni gäster denna helg är de självklart välkomna på festen med.

Hjärtligt välkomna till Gisshults sommarfest!
Linda & Torbjörn Säll

MEDLEMSINFORMATION MAJ 2022

Hjälp till att stoppa följande växtarter!

NAV: Hjälp till att stoppa följande växtarter!
Nässjö kommun: Invasiva arter

Våren gäckar oss lite

Mars var en månad med mycket sol och inget regn, april däremot ger oss den nederbörd som är så viktig. Snart kan vi börja ägna oss åt våraktiviteter som att sätta upp fågelholkar och att så blommor och grönsaker.

Gisshults Stugförening hälsar nya stugägare varmt välkomna till vårt fina stugområde.

I dagsläget ser det ut att bli en ”vanlig” sommar med öppen Kaffestuga och bilträffar.

Markägaren Kjell Albinsson har meddelat styrelsen att det inte blir någon försäljning av tomter. På våra tomter får vi själva ta ner träd och ta hand om veden och grenarna.

Vägarna är nu grusade, det görs vartannat år. Hyvling och saltning sker varje år. Skötsel av vägarna och snöplogning har blivit betydligt dyrare. Ökade kostnader gör att styrelsen kommer att föreslå en höjning av medlemsavgiften till 450 kr per år (avgiften höjdes senast 2013).

För att spara kostnader för utskick av information, så lämna gärna din e-postadress till vår sekreterare Sören Larsson, soren.larsson.nassjo@gmail.com (många har redan gjort det).

Allemansrätten har en stark ställning i Sverige. Det är endast Kaprifolvägens sydsida som har sjötomter. Vi andra har det inte, så några privata bryggor finns inte till dessa tomter.

En vårstädning vid Kaffestugan och badplatsen kommer att äga rum lördagen den 23 april med start kl 10. Medtag egen förtäring, det finns tillgång till grillning. Om möjligt ta med egen räfsa, röjsåg och andra verktyg som kan vara till nytta.

Väl mött i vårt vackra Gisshult!

Helena Bergman
Ordförande

KALLELSE

Årsmöte hålls
söndagen den 19 juni kl 17.00
vid Kaffestugan

Sedvanlig dagordning
(delas ut före mötet)

Inför mötet ber vi er studera verksamhetsberättelse
och ekonomisk redovisning
som finns i detta utskick.

Ta gärna med detta medlemsblad
och kanske också en egen fällstol till mötet.

Efter mötesförhandlingarna vankas
det kaffe med dopp och en tipsrunda.

Välkomna!

Styrelsen för
GISSHULTS STUGFÖRENINGVill ni beställa bakverk av Isabelle?
Kolla infobladet här

Vet du någon äldre som är
Ofrivilligt ensam?
Vi försöker hjälpa!


Snö, vind och minusgrader
Snökaos i trafiken – kilometerlånga köer

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention (artikel 25) om de mänskliga
rättigheterna som i svensk grundlag (regeringsformen 1 kap. 2 §).

I Sverige finns det ca 40 000 hemlösa som tydligen icke omfattas varken av FN:s konvention eller svensk grundlag.
Staten har gjort det länge sedan, men alla har väl inte abdikerat än från medmänskligheten.
Besök Hemlösa.se och ge bidrag. Det kan rädda liv.Frost och sjörök

  01   02   03   04   05   06   07   08   09


Tipspromenaden den 2 oktober
Rätt rad:
2Artistnamnet är Miss Li
2Det gällde att bjuda på sju kakor
1Fågeln är en glada
1Idén till ”Sommar” kom från Tage Danielsson
XFörsta halvåret 2021 bötfälldes 446 fartsyndare
2Det är Hotell Ullinge som nyöppnar
1Frågeprogrammet heter Big bang
2Efter katt och hund kommer kanin
XArtisten är Tom Jones
2Tågdepån byggs förstås i Nässjö
1Väggmålaren Vera heter Bugatti i efternamn
1Aladdinasken blev en julfavorit redan 1932
Skiljefråga: Snörets längd: 199 cm
     
Dessa lyckades bäst:
9 rättOliver och William (efternamn okända)
Isabelle Säll
8 rättLinda Säll
Birgitta Johansson
Julia Stein
7 rättMari Andersson
Agnetha Bohlin
Adrian Runbom
Erik (efternamn okänt)

Närmast på skiljefrågan var Mari Andersson, endast 9 cm fel.

Tack alla deltagare för att ni ställde upp!


Höstträff 2021-10-02

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39Stugvandring 2021-08-16 med ljud och bild

Stugvandring #2: Kaprifolvägen och Konvaljevägen

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56


Sophämtningsdagar 2023 område 41 (Gisshult)Boda avfallsanläggning
2/1 25/1 13/2 - - - - - - - - - - - - -

Visa mer   Visa mindre