Länklista
Länkar till Trafikverkets alla dokument som handlar om väg-40s framtid.
Dokument markerade med röd stjärna * innehåller information som berör GISSHULT.
Gå igenom dokumenten och lämna dina synpunkter, senast 10e augusti.
Väg 40, Nässjö–Eksjö, ska byggas om till mötesfri väg
{'Mötesfri', syftar till bilar, inte människor och de som bor och jobbar runt omkring väg-40!}
  Korta Fakta
  Vad: Mötesfri väg mellan Nässjö och Eksjö.
  Varför: För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna.
               {för förbipasserande bilister förstås - men inte för oss och våra barn!}
  Nuläge: Vi arbetar med vägplanen.
  Byggstart: Planerad byggstart mellan 2021-2023.

 • Annonsen *
 • Väg 40, Nässjö–Eksjö, mötesfri väg (Infomation på Trafikvertets hemsida) *
  Sträckan ska byggas om till mötesfri väg för att bli mer trafiksäker och framkomlig.
  Byggstart mellan 2021-2023.
 • Planläggningsbeskrivning mars 2018 (2 sidor - pdf-fil, 266 kB)
Lämna dina synpunkter här!
Du kan lämna synpunkter under perioden 11 juni–10 augusti 2018.
Klicka på länken för att komma till formuläret.

Dokument, väg 40, Nässjö-Eksjö
Aktuella handlingar

Granskning av vägplan 11 juni–10 augusti 2018

Arkiv
Miljökonsekvensbeskrivning 2017-10-06

Samrådsmötet 2016-05-10

Sakägarmöte 2014-12-11

Översiktsplaner

Informationsmöte 2014-11-06

Samrådshandling, förstudie, väg 40, Nässjö-Eksjö
(utställd 12-30 november 2012)