Insändare: "Kommunala Övergrepp i Sverige" av Leif Forsman    

Stuga 52

Ägare sedan 1993:
Leif Forsman, Stuga 52, Gisshult, Nässjö
(permanentboende)

Om- och tillbyggnader i mitten av 1950-talet.

Samma ägarfamilj sedan 1951.
Samma släkt sedan byggåret 1945.

Kommunala övergrepp i Sverige

Detta brev är ämnat att bifogas fakturan gällande framdragning
av V-A till Gisshult, när densamma bestrides.

Härmed bestrider undertecknad denna faktura. Det ni vill påtvinga mig är något jag inte efterfrågat, önskat eller godkänt. Jag har heller aldrig skrivit under någon handling eller något kontrakt som säger att jag är villig att bli plundrad på min privata egendom. Jag vill med andra ord själv bestämma över pengarna. Med en absurd för att inte säga kriminell lag i ryggen trakasserar Sveriges kommuner inkl. Nässjö delar av sin befolkning ekonomiskt genom att avtvinga dem en ungefärlig netto-årslön för en pensionär. Detta för att dra en ledning förbi tomten som man inte äger. Tidigare nämnda lag är antagligen ihopspånad av en samling högt privilegierade individer med feta plånböcker, liten hjärna och därmed klen utrustning vad gäller den empatiska förmågan. Med andra ord individer som inte har en aning om villkoren för vanligt folk. Avgiften var helt oförutsägbar och sommaren 2013 var vi helt ovetandes om det övergrepp som skulle drabba oss.

Vi ska alltså tillsammans betala ett antal miljoner för att höja värdet på mark som vi inte äger. Vi tvingas dessutom att betala installation från tomtgräns till hus trots att flera av oss har godkända anläggningar. En nätt liten summa på några tiotal tusen. Allt detta skall betalas med redan skattade och sparade pengar. Om man ej innehar kapital så tvingas man till dyra lån som kan vara svåra eller omöjliga att klara av. V-A-Lagen används alltså indirekt till vräkning, d v s har man ingen möjlighet att betala så tvingas man sälja och flytta. Ren och skär utpressning.

Om jag som privatperson utpressar någon så hamnar jag i finkan. När det gäller arrendet så kommer det per automatik att höjas när marken blir mer värd. Först betalar vi värdeökningen på marken som vi inte äger, sedan får vi betala en gång till när arrendet höjs på grund av värdeökningen som vi hjälpt till att betala. ”Moment 22”.

Kommunerna uppvisar ett beteende som är i paritet med Donald Trumps när han skulle bygga golfbana i Skottland. Med hjälp av myndigheter och Polis trakasserade han mark och fastighetsägare för att dom skulle sälja sina egendomar till honom så han kunde riva husen och bygga sin golvbana. ”Kriminellt”? Ja, enligt mig och många andra. Nu lyckades emellertid inte Herr Trump med sina svinerier denna gången för myndigheterna begrep till sist att karlen är en bandit, och folk kunde behålla sin mark och sina fastigheter. Apropå banditer, skurkar och skurkstater som det finns och har funnits många av genom historien. Dessa staters ledare styr och har styrt med hjälp av hot, tortyr, mord och plundring. Att Sverige hörde till denna kategori fick jag bekräftat hösten 2013 när vi var kallade till första mötet gällande Kommunalt V-A i Gisshult.

Skillnaden mellan Sverige och de andra skurkstaterna är att man mördar inte här och man nöjer sig med psykisk tortyr. I övrigt när det gäller hot, utpressning och konfiskering av privategendom så platsar man väl in i skurkgänget. Den psykiska press man utsätts för framkallar oro, stress, sömnstörningar etc. alltså vanliga symtom hos mobbningsoffer. Vad Kommunen säger med V-A-lagen i ryggen är att: betala eller flytta och vägrar du så skickar vi fogden på dig. Vi skiter nämligen i dig, vi är bara intresserade av dina pengar. Inte ett öre borde ni få. Ni skulle tvingas betala skadestånd för trakasserier och mobbning.

Apropå brott mot äldre, läste i bladet här förleden att det är vanligt med ligor som utger sig för att vara läkare, polis, brandman och dyl. För att kunna ta sig in hos äldre och stjäla. En polisman vid namn Peter Enell uttalade sig och menade att dessa brott är vidriga och går under rubriceringen som brott mot funktionsnedsatt på grund av hög ålder. I min värld är Kommunernas plundring av invånarna i samma klass som tidigare nämnda brott. Det allra vidrigaste är att plundringen med hjälp av V-A-lagen är sanktionerad av staten Sverige. Den stat som tidigare sågs som ett föredöme och ett riktmärke för andra nationer. Tala om förvandling från föredöme till vidrig skurkstat.

Personligen så har jag sparat och gnetat för att ha en rejäl buffert som pensionär med det var en felsatsning när man inte får behålla pengarna. För övrigt är hela den här historien märklig. Man gör helt klart skillnad på folk och folk. För vissa markägare eller arrendatorer runt sjöarna räcker det med trekammarbrunnar. För mig räcker det inte med sluten tank som töms regelbundet. Var är detta? - Kommunalt mygel eller korruption? Varför avkrävs inte närboende vid väg och järnvägsbyggen på pengar, när de som bor vid avloppsbyggen krävs på årslöner?

För övrigt tycker jag att politiker och byråkrater istället för att satsa miljoner på medieträning som går ut på att lära sig ljuga och slingra sig, borde satsa på att lära sig sanning och att ha en god moral. Här följer ännu ett bevis för att den forna demokratin och rättsstaten Sverige är på väg rakt ner i avgrunden.

Häromdagen godkände en hovrätt (minns inte vilken) att en kommun har rätt att skicka fakturor till villaägare på 400.000 kronor för asfaltering vid nybyggnation. Villaägarna var inte ens tillfrågade huruvida de ville ha asfalterat eller ej. Farväl till Sverige som det en gång var. Detta var sista spiken i likkistan när det gäller förtroendet för rättsväsendet. Det är inte bara Putin och Erdogan som har korrumperade rättssystem. Att det går att behandla invånare i Sverige som tidigare nämnts måste bero på att statargenen finns kvar i våra kroppar. Den gen som gör att vi tar av oss mössan och bockar och tackar när man djävlas med oss. Vidare verkar det som att våra politiker har allvarliga problem med begreppet att prioritera. Prio 1 måste väl alltid vara att ta han om det stora miljöproblemet först ”Ingsbergssjön”. Denna sjö beläggen i centrala Nässjö får ta hand om dagvattnet från gator och torg och vem som helst kan räkna ut att däri finns grejer som inte är direkt vänliga mot miljön. Dessutom letar sig detta avloppsvatten ut i Lövhulta-bäcken ner i Gisshulta-sjöarna och vidare ner i Emåsystemet. Varför åtgärdar man inte detta i stället för att bygga ut V-A ”delvis” runt sjöarna, till en gigantisk kostnad.

Arrendatorerna på lilla Gisshultasjöns östra sida ”64” stycken tvingas att var och en betala en årslön till detta vansinnes företag trots att vi, vågar jag säga har förorenat 0 eller mycket marginellt. Vad säger man om att kor som betar på västra sidan av sjön har, eller åtminstone haft tillgång till att gå ut i sjön för att dricka och då som kreatur gör passat på att pissa och skita i vattnet. I och med denna halvmesyr så är ju hela operationen som att kasta pärlor för svinen, eller ett spel för galleriet.


       Nässjö den 9/8 – 2016
Leif Forsman
Stuga 52
571 92 Nässjö

* * *