GISSHULTS STUGFÖRENING    
banner

→ MEDLEMSINFORMATION VÅREN 2024 ←

Vårstädning april 2024

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25Det är dags för

VÅRSTÄDNING

LÖRDAGEN DEN 20 APRIL

Samling vid Kaffestugan klockan 10

Badplatsområdet och Allmänningen ska göras vårfina.

Förutom sedvanlig uppsnyggning kan det bli aktuellt
med slyröjning (röjsågar finns), räfsning på
strandremsan, rengöring av bord och stolar m m.

Ta med egna redskap och egen picknickkorg
(grillen är uppvärmd)


Årsavgiften till Gisshults Stugförening ska betalas in
senast den 31 maj

 

KALLELSE

Årsmöte hålls

söndagen den 16 juni kl 17.00

vid Kaffestugan

Sedvanlig dagordning
(delas ut före mötet)

Inför mötet ber vi er studera verksamhetsberättelse
och ekonomisk redovisning som finns i detta utskick.

Ta gärna med detta medlemsblad
och kanske också en egen fällstol till mötet.

Efter mötesförhandlingarna vankas
det kaffe med dopp och en tipsrunda.

Välkomna!

Styrelsen för
GISSHULTS STUGFÖRENING


Hej undrar om ni vill göra en beställning av mitt fika.

Just nu säljer jag...

 • Sockerkaka 40kr st
 • Chokladbollar 10st 50kr
 • Hallonpaj 50kr
 • Blåbärspaj 50kr
 • Äppelpaj 50kr
 • Stora blåbärsmuffins 10kr st
 • Brownis 8kr st
 • Kolakakor (sirapskakor) 10st 50kr
1 feb 2024
Beställer gör ni på mitt telefonnummer 076 336 7924 skriv gärna adress och namn. Jag kommer och levererar fikat till er dörr. Stor karam från Isabelle Säll på Kaprifolvägen 9.

LÄNGE LEVE RÄDDNINGSTJÄNSTEN!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12

November - ännu mer vatten...

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11

En gång till?!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17

→ MEDLEMSINFORMATION SOMMAREN 2023 ←

Adjö väg 40!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38


Midsommarfirande vid Gisshults Kaffestuga

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Årsmöte

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Full fart på utvidgning av Väg 40

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11

Veteranbilar, torsdag 2022-06-15

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11

KALLELSE

Årsmöte hålls

söndagen den 18 juni kl 17.00

vid Kaffestugan

Sedvanlig dagordning
(delas ut före mötet)

Inför mötet ber vi er studera verksamhetsberättelse
och ekonomisk redovisning som finns i detta utskick.

Ta gärna med detta medlemsblad
och kanske också en egen fällstol till mötet.

Efter mötesförhandlingarna vankas
det kaffe med dopp och en tipsrunda.

Välkomna!

Styrelsen för
GISSHULTS STUGFÖRENING


Veteranbilar, torsdag 2022-06-08

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Läs hela artikeln på Smålands Dagblad
Sommaren är här, barnfamiljer är här, men inte kommunen!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12
För varje parkerad bil ni ser på bilderna finns en barnfamilj vid badplatsen. Där det finns barn som leker och springer och äter ska det vara rent, fint och säkert. Bilarna ska kunna nå sina parkeringsplatser. Det får inte finnas något hinder för räddningstjänsten och ambulanser att komma fram i fall något skulle hända.
Badplatsen ska öppnas och servas så fort folk börjar använda den.
Besökarna vill ha det så och kalendern har absolut inget emot det!

Majbrasa

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Barriärer och grusvallar tas bort

  01   02   03   04   05   06

→ MEDLEMSINFORMATION VÅREN 2023 ←

Vårstädning

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22Det är dags för

VÅRSTÄDNING

LÖRDAGEN DEN 22 APRIL

Samling vid Kaffestugan klockan 10

Badplatsområdet och Allmänningen ska snyggas till

Ta med egna redskap och egen picknickkorg
(grillen är uppvärmd)

Nästa planerade sophämtning: Måndag 22 maj 2023 (V21)
  Hämtintervall: Varannan vecka
Kärltyp: Rest/Mat
Ändrade dagar för sophämtning 2023
Är det krångligt att komma ihåg när kärlen ska ställas fram?
Registrera dig för gratis SMS-påminnelse!

Bemanningen i Kaffestugan behöver förstärkas i sommar
Intresserad? Kontakta Sten-Åke Wallin på tel 070-273 09 29


Årsavgiften till Gisshults Stugförening ska betalas in
senast den 31 maj.


Information från Räddningstjänsten
Den 15 januari påbörjades en räddningsinsats vid Gisshultasjön till följd av höga vattenflöden. Räddningsinsatsen som utfördes enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), avslutades efter cirka en vecka, söndagen den 22 januari. Att räddningsinsatsen enligt LSO är avslutad betyder inte att räddningstjänsten inte längre är närvarande i området. De skydd som har monterats i form av barriärer och grusvall kommer vara kvar tills risken för översvämning är tillräckligt liten. Räddningstjänsten fortsätter att vara på plats för regelbundna nivåmätningar för att säkerställa att vattnet återgår till säkra nivåer.

Under den insats som genomförts i Gisshult har det byggts en barriär och en grusvall runt sju bostäder på Konvaljevägen samt åtta barriärer runt elva bostäder på Kaprifolvägen. Material har införskaffats från Nässjö, Vetlanda, Eksjö, Aneby, Jönköping samt MSB. Likaså har personalstyrkan fått extra resurser från närliggande kommuner på höglandet inom ramen för samarbetsorganet RäddsamF. Under arbetet har många olika funktioner inom räddningstjänsten varit inkopplade, med bland annat en stab ute på fält samt stöd från ledningscentralen i Jönköping. Det har också varit en tät dialog med kommunens krisledning. Även andra aktörer har varit inblandade såsom NAV och en restvärdesledare från Brandskyddsföreningen.

Målet för insatsen har varit att rädda egendom från vattenskador vid stigande vattennivåer. I det akuta skedet fick räddningstjänsten stöd från restvärdesledaren gällande vilka byggnader som skulle prioriteras. Därefter har arbetat fokuserats på att inventera de byggnader där vattnet riskerat att nå trossbotten och skydda dessa. I några byggnader gjordes bedömningen att en sådan skada redan inträffat och dessa har därför inte prioriterats. Boende i en fastighet fick hjälp att ta sig från huset med båt för att flytta till annan bostad. Det var ingen risk för personskador som låg till grund för evakueringen. Tillfälliga toaletter har placerats på Kaprifolvägen då flera byggnader har haft problem med avloppen. Dessa kommer finnas på plats tills NAV har bedömt att avloppen är återställda.

För frågor gällande vattenskador eller övriga skador på hus eller trädgård kopplat till översvämningen vänder man sig till sitt försäkringsbolag. För frågor gällande insatsen, saknat material eller eventuellt anspråk kontakta räddningstjänstens insatsledare 070-515 22 08. Upplever man obehagliga känslor eller mår dåligt pga händelsen kan man komma i kontakt med kommunens POSOM-grupp via räddningstjänsten. På grund av klimatförändringar finns risken att översvämningar blir ett vanligare fenomen i framtiden. Som husägare inom riskområden bör man förbereda sig för sådana händelser. Övergripande åtgärder kan lyftas med kommunen samt inom föreningen men det finns också förberedelser man kan göra som enskild. 

För mer information: krisinformation.se/faktasidor-till-apparna/forbered-dig-for-oversvamning

Jonas Petri, räddningschef

Högt vattenstånd

Med anledning av det höga vattenståndet i Gisshult har ordförande Helena Bergman kontaktat Räddningstjänsten. Deras råd är att:

 • vid överhängande fara ring 112
 • kontakta ditt försäkringsbolag
 • palla upp eller flytta inventarier till en säker plats
 • bryt strömmen i översvämmade lokaler
 • rengör allt som varit i kontakt med översvämmat vatten, både saker och dig själv
 • dokumentera skadorna
Insatsledaren för Räddningstjänsten Simon Bäckedahl har besökt Gisshult och jag talade med Simon ute i Gisshult.

Simon tog läget på stort allvar och funderade på om det fanns något de kunde göra. Men att pumpa ut vatten i sjön är ingen mening då det återkommer. Så i dagsläget ansåg Simon tyvärr inte att de kunde göra något, men de har de läget under uppsikt.

Simon har även kontaktat NAV.Mycket vatten! Mycket beundransvärd Räddningstjänst!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   15 januari   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   13 januari   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10

Information från NAV
Under 2023 kommer vi att byta insamlingssystem, ett nytt tvådelat kärl kommer att levereras under våren. Matavfallsinsamling blir obligatorisk vilket innebär att rest och matavfall ska separeras i varsitt fack i kärlet.

Från det datum du får ditt nya kärl skall matavfall sorteras ut i papperspåse istället för grön plastpåse (information finns på vår hemsida och ett informationsblad kommer finnas i det nya sopkärlet). Från den 1/3 2023 förändras även hämtningsfrekvensen för landsbygdskunder från 16 hämtningar/år till 26 hämtningar/år.


Sophämtningsdagar 2023 område 41 (Gisshult)Boda avfallsanläggning
2/1 25/1 13/2 - - - - - - - - - - - - -

Risken för bortkoppling av el i vinter har ökat
Regeringen: Spara el – minska risken för bortkoppling
- Nu vill vi be svenska folket att spara el också för att minska risken för bortkoppling, sa statsministern.
Föräldrar varnas för el-kris i skolan: ta med filtar och ficklampor
MEDLEMSINFORMATION HÖSTEN 2022

Höststädning

  01   02   03   04   05   06

COVID-19: Avlidna per vecka i Sverige sedan vecka 22 [2022-05-30]

COVID-19

Mer info och statistik

COVID-19 i Norden
Avlidna i Sverige, Norge, Danmark och Finland

2022-09-02

Trevlig höststädning

Vi samlas den 8 oktober klockan 10 vid Kaffestugan

Medtag egen picknickkorg, det finns möjlighet till grillning.

Om möjligt medtag egen räfsa, röjsåg och skottkärra.

Varmt välkommen till en trivsam stund.

Hälsningar
Styrelsen
Gisshult Stugförening


Naturen på reträtt

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   Plankarta
Väg 40, Nässjö–Eksjö, ska byggas om till mötesfri väg


Visa mer   Visa mindre