GISSHULTS STUGFÖRENING    
banner

→ MEDLEMSINFORMATION VÅREN 2024 ←

Vårstädning april 2024

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25Det är dags för

VÅRSTÄDNING

LÖRDAGEN DEN 20 APRIL

Samling vid Kaffestugan klockan 10

Badplatsområdet och Allmänningen ska göras vårfina.

Förutom sedvanlig uppsnyggning kan det bli aktuellt
med slyröjning (röjsågar finns), räfsning på
strandremsan, rengöring av bord och stolar m m.

Ta med egna redskap och egen picknickkorg
(grillen är uppvärmd)


Årsavgiften till Gisshults Stugförening ska betalas in
senast den 31 maj

 

KALLELSE

Årsmöte hålls

söndagen den 16 juni kl 17.00

vid Kaffestugan

Sedvanlig dagordning
(delas ut före mötet)

Inför mötet ber vi er studera verksamhetsberättelse
och ekonomisk redovisning som finns i detta utskick.

Ta gärna med detta medlemsblad
och kanske också en egen fällstol till mötet.

Efter mötesförhandlingarna vankas
det kaffe med dopp och en tipsrunda.

Välkomna!

Styrelsen för
GISSHULTS STUGFÖRENING


Hej undrar om ni vill göra en beställning av mitt fika.

Just nu säljer jag...

 • Sockerkaka 40kr st
 • Chokladbollar 10st 50kr
 • Hallonpaj 50kr
 • Blåbärspaj 50kr
 • Äppelpaj 50kr
 • Stora blåbärsmuffins 10kr st
 • Brownis 8kr st
 • Kolakakor (sirapskakor) 10st 50kr
1 feb 2024
Beställer gör ni på mitt telefonnummer 076 336 7924 skriv gärna adress och namn. Jag kommer och levererar fikat till er dörr. Stor karam från Isabelle Säll på Kaprifolvägen 9.

LÄNGE LEVE RÄDDNINGSTJÄNSTEN!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12

November - ännu mer vatten...

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11

En gång till?!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17

→ MEDLEMSINFORMATION SOMMAREN 2023 ←

Adjö väg 40!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38


Midsommarfirande vid Gisshults Kaffestuga

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Årsmöte

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Full fart på utvidgning av Väg 40

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11

Veteranbilar, torsdag 2022-06-15

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11

KALLELSE

Årsmöte hålls

söndagen den 18 juni kl 17.00

vid Kaffestugan

Sedvanlig dagordning
(delas ut före mötet)

Inför mötet ber vi er studera verksamhetsberättelse
och ekonomisk redovisning som finns i detta utskick.

Ta gärna med detta medlemsblad
och kanske också en egen fällstol till mötet.

Efter mötesförhandlingarna vankas
det kaffe med dopp och en tipsrunda.

Välkomna!

Styrelsen för
GISSHULTS STUGFÖRENING


Veteranbilar, torsdag 2022-06-08

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Läs hela artikeln på Smålands Dagblad
Sommaren är här, barnfamiljer är här, men inte kommunen!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12
För varje parkerad bil ni ser på bilderna finns en barnfamilj vid badplatsen. Där det finns barn som leker och springer och äter ska det vara rent, fint och säkert. Bilarna ska kunna nå sina parkeringsplatser. Det får inte finnas något hinder för räddningstjänsten och ambulanser att komma fram i fall något skulle hända.
Badplatsen ska öppnas och servas så fort folk börjar använda den.
Besökarna vill ha det så och kalendern har absolut inget emot det!

Majbrasa

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Barriärer och grusvallar tas bort

  01   02   03   04   05   06

→ MEDLEMSINFORMATION VÅREN 2023 ←

Vårstädning

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22Det är dags för

VÅRSTÄDNING

LÖRDAGEN DEN 22 APRIL

Samling vid Kaffestugan klockan 10

Badplatsområdet och Allmänningen ska snyggas till

Ta med egna redskap och egen picknickkorg
(grillen är uppvärmd)

Nästa planerade sophämtning: Måndag 22 maj 2023 (V21)
  Hämtintervall: Varannan vecka
Kärltyp: Rest/Mat
Ändrade dagar för sophämtning 2023
Är det krångligt att komma ihåg när kärlen ska ställas fram?
Registrera dig för gratis SMS-påminnelse!

Bemanningen i Kaffestugan behöver förstärkas i sommar
Intresserad? Kontakta Sten-Åke Wallin på tel 070-273 09 29


Årsavgiften till Gisshults Stugförening ska betalas in
senast den 31 maj.


Information från Räddningstjänsten
Den 15 januari påbörjades en räddningsinsats vid Gisshultasjön till följd av höga vattenflöden. Räddningsinsatsen som utfördes enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), avslutades efter cirka en vecka, söndagen den 22 januari. Att räddningsinsatsen enligt LSO är avslutad betyder inte att räddningstjänsten inte längre är närvarande i området. De skydd som har monterats i form av barriärer och grusvall kommer vara kvar tills risken för översvämning är tillräckligt liten. Räddningstjänsten fortsätter att vara på plats för regelbundna nivåmätningar för att säkerställa att vattnet återgår till säkra nivåer.

Under den insats som genomförts i Gisshult har det byggts en barriär och en grusvall runt sju bostäder på Konvaljevägen samt åtta barriärer runt elva bostäder på Kaprifolvägen. Material har införskaffats från Nässjö, Vetlanda, Eksjö, Aneby, Jönköping samt MSB. Likaså har personalstyrkan fått extra resurser från närliggande kommuner på höglandet inom ramen för samarbetsorganet RäddsamF. Under arbetet har många olika funktioner inom räddningstjänsten varit inkopplade, med bland annat en stab ute på fält samt stöd från ledningscentralen i Jönköping. Det har också varit en tät dialog med kommunens krisledning. Även andra aktörer har varit inblandade såsom NAV och en restvärdesledare från Brandskyddsföreningen.

Målet för insatsen har varit att rädda egendom från vattenskador vid stigande vattennivåer. I det akuta skedet fick räddningstjänsten stöd från restvärdesledaren gällande vilka byggnader som skulle prioriteras. Därefter har arbetat fokuserats på att inventera de byggnader där vattnet riskerat att nå trossbotten och skydda dessa. I några byggnader gjordes bedömningen att en sådan skada redan inträffat och dessa har därför inte prioriterats. Boende i en fastighet fick hjälp att ta sig från huset med båt för att flytta till annan bostad. Det var ingen risk för personskador som låg till grund för evakueringen. Tillfälliga toaletter har placerats på Kaprifolvägen då flera byggnader har haft problem med avloppen. Dessa kommer finnas på plats tills NAV har bedömt att avloppen är återställda.

För frågor gällande vattenskador eller övriga skador på hus eller trädgård kopplat till översvämningen vänder man sig till sitt försäkringsbolag. För frågor gällande insatsen, saknat material eller eventuellt anspråk kontakta räddningstjänstens insatsledare 070-515 22 08. Upplever man obehagliga känslor eller mår dåligt pga händelsen kan man komma i kontakt med kommunens POSOM-grupp via räddningstjänsten. På grund av klimatförändringar finns risken att översvämningar blir ett vanligare fenomen i framtiden. Som husägare inom riskområden bör man förbereda sig för sådana händelser. Övergripande åtgärder kan lyftas med kommunen samt inom föreningen men det finns också förberedelser man kan göra som enskild. 

För mer information: krisinformation.se/faktasidor-till-apparna/forbered-dig-for-oversvamning

Jonas Petri, räddningschef

Högt vattenstånd

Med anledning av det höga vattenståndet i Gisshult har ordförande Helena Bergman kontaktat Räddningstjänsten. Deras råd är att:

 • vid överhängande fara ring 112
 • kontakta ditt försäkringsbolag
 • palla upp eller flytta inventarier till en säker plats
 • bryt strömmen i översvämmade lokaler
 • rengör allt som varit i kontakt med översvämmat vatten, både saker och dig själv
 • dokumentera skadorna
Insatsledaren för Räddningstjänsten Simon Bäckedahl har besökt Gisshult och jag talade med Simon ute i Gisshult.

Simon tog läget på stort allvar och funderade på om det fanns något de kunde göra. Men att pumpa ut vatten i sjön är ingen mening då det återkommer. Så i dagsläget ansåg Simon tyvärr inte att de kunde göra något, men de har de läget under uppsikt.

Simon har även kontaktat NAV.Mycket vatten! Mycket beundransvärd Räddningstjänst!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   15 januari   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   13 januari   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10

Information från NAV
Under 2023 kommer vi att byta insamlingssystem, ett nytt tvådelat kärl kommer att levereras under våren. Matavfallsinsamling blir obligatorisk vilket innebär att rest och matavfall ska separeras i varsitt fack i kärlet.

Från det datum du får ditt nya kärl skall matavfall sorteras ut i papperspåse istället för grön plastpåse (information finns på vår hemsida och ett informationsblad kommer finnas i det nya sopkärlet). Från den 1/3 2023 förändras även hämtningsfrekvensen för landsbygdskunder från 16 hämtningar/år till 26 hämtningar/år.


Sophämtningsdagar 2023 område 41 (Gisshult)Boda avfallsanläggning
2/1 25/1 13/2 - - - - - - - - - - - - -

Risken för bortkoppling av el i vinter har ökat
Regeringen: Spara el – minska risken för bortkoppling
- Nu vill vi be svenska folket att spara el också för att minska risken för bortkoppling, sa statsministern.
Föräldrar varnas för el-kris i skolan: ta med filtar och ficklampor

MEDLEMSINFORMATION HÖSTEN 2022

Höststädning

  01   02   03   04   05   06

COVID-19: Avlidna per vecka i Sverige sedan vecka 22 [2022-05-30]

COVID-19

Mer info och statistik
COVID-19 i Norden
Avlidna i Sverige, Norge, Danmark och Finland

2022-09-02

Trevlig höststädning

Vi samlas den 8 oktober klockan 10 vid Kaffestugan

Medtag egen picknickkorg, det finns möjlighet till grillning.

Om möjligt medtag egen räfsa, röjsåg och skottkärra.

Varmt välkommen till en trivsam stund.

Hälsningar
Styrelsen
Gisshult Stugförening


Naturen på reträtt

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   Plankarta
Väg 40, Nässjö–Eksjö, ska byggas om till mötesfri väg


Visa mer   Visa mindre


Veteranbilar och musik, torsdag 2022-07-14

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14

Midsommarafton

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Årsmöte 2022

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Tipspromenaden den 19 juni 2022
Rätt rad:

XSeriehunden heter Laban
1Nordens Ark ligger i Bohuslän
1Cornelia Jakobs kom på fjärde plats i finalen
1Daniel Nannskog förknippar man med fotboll
XFågeln är en storlom
2”Krösatågen” kommer att få en röd färg
2Anders Eldeman har lett ”Melodikrysset” i 26 år
2Djuret är en vessla
1Tomas Ledin fyllde 70 år och firade 50 år som artist
1Pär Holmgren var meteorolog på TV
XKrypet i mitten är en kackerlacka
XBlomman är en blåeld
Skiljefråga: Snörets längd: 198 cm

Av 31 deltagare hade en 12 rätt: Carina Classon. Grattis!

Nio deltagare hade 11 rätt:
Jan-Ivan Nilsson, Gunilla Rosman, Caj Classon, Josef Piejko,
Stig Hild, Meier Andersson, Gun Hild, Sten-Åke Wallin och
Peter Gustavsson.

Nio deltagare hade 10 rätt:
Lena Rickardsson, Rose-Marie Nilsson, Lars Kjellin, Eva Dahl,
Magnus Rosman, Tommy Nilsson, Agneta Bohlin, Ragnhild
Andersson och Inger Pettersson.

På skiljefrågan gissade Monica Gustafsson exakt rätt.
En centimeter fel hade Jan-Ivan Nilsson, Lena Rickardsson
och Linda Säll.

Tack alla deltagare för att ni ställde upp!


Gisshults sommarfest
Datum: 16/7     Tid: 15:00
Plats: Kaffestugan
Pris: 200kr/ person över 10 år

Äntligen är det åter dags för en rolig sommarfest I Gisshult! Vi träffas kl 10:00 på fm och tillsammans sätter vi upp tälten. Alla tar med sig bord och stolar till sig själva. Menyn för kvällen kommer att vara en grill planka med kyckling/röstbiff/exotiska frukter/potatissallad och mer godsaker. Dryck medtager ni själva till festen. (finns allergier meddelar man detta) Under kvällen kommer vi att ha ett riktigt rockigt band som spelar massa härliga låtar för oss vid namn HOT WHEELZ.

Anmälan är bindande, det är när ni betalar som ni anmäler er till festen och det vill vi att ni gör senast den 30/6. Kontant eller swish på nummer 0736839743 Linda Säll. Skriv ert namn och hur många ni är. Har ni gäster denna helg är de självklart välkomna på festen med.

Hjärtligt välkomna till Gisshults sommarfest!
Linda & Torbjörn Säll

MEDLEMSINFORMATION MAJ 2022

Hjälp till att stoppa följande växtarter!

NAV: Hjälp till att stoppa följande växtarter!
Nässjö kommun: Invasiva arter

Våren gäckar oss lite

Mars var en månad med mycket sol och inget regn, april däremot ger oss den nederbörd som är så viktig. Snart kan vi börja ägna oss åt våraktiviteter som att sätta upp fågelholkar och att så blommor och grönsaker.

Gisshults Stugförening hälsar nya stugägare varmt välkomna till vårt fina stugområde.

I dagsläget ser det ut att bli en ”vanlig” sommar med öppen Kaffestuga och bilträffar.

Markägaren Kjell Albinsson har meddelat styrelsen att det inte blir någon försäljning av tomter. På våra tomter får vi själva ta ner träd och ta hand om veden och grenarna.

Vägarna är nu grusade, det görs vartannat år. Hyvling och saltning sker varje år. Skötsel av vägarna och snöplogning har blivit betydligt dyrare. Ökade kostnader gör att styrelsen kommer att föreslå en höjning av medlemsavgiften till 450 kr per år (avgiften höjdes senast 2013).

För att spara kostnader för utskick av information, så lämna gärna din e-postadress till vår sekreterare Sören Larsson, soren.larsson.nassjo@gmail.com (många har redan gjort det).

Allemansrätten har en stark ställning i Sverige. Det är endast Kaprifolvägens sydsida som har sjötomter. Vi andra har det inte, så några privata bryggor finns inte till dessa tomter.

En vårstädning vid Kaffestugan och badplatsen kommer att äga rum lördagen den 23 april med start kl 10. Medtag egen förtäring, det finns tillgång till grillning. Om möjligt ta med egen räfsa, röjsåg och andra verktyg som kan vara till nytta.

Väl mött i vårt vackra Gisshult!

Helena Bergman
Ordförande

KALLELSE

Årsmöte hålls
söndagen den 19 juni kl 17.00
vid Kaffestugan

Sedvanlig dagordning
(delas ut före mötet)

Inför mötet ber vi er studera verksamhetsberättelse
och ekonomisk redovisning
som finns i detta utskick.

Ta gärna med detta medlemsblad
och kanske också en egen fällstol till mötet.

Efter mötesförhandlingarna vankas
det kaffe med dopp och en tipsrunda.

Välkomna!

Styrelsen för
GISSHULTS STUGFÖRENINGVill ni beställa bakverk av Isabelle?
Kolla infobladet här

Vet du någon äldre som är
Ofrivilligt ensam?
Vi försöker hjälpa!

Snö, vind och minusgrader
Snökaos i trafiken – kilometerlånga köer

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention (artikel 25) om de mänskliga
rättigheterna som i svensk grundlag (regeringsformen 1 kap. 2 §).

I Sverige finns det ca 40 000 hemlösa som tydligen icke omfattas varken av FN:s konvention eller svensk grundlag.
Staten har gjort det länge sedan, men alla har väl inte abdikerat än från medmänskligheten.
Besök Hemlösa.se och ge bidrag. Det kan rädda liv.Frost och sjörök

  01   02   03   04   05   06   07   08   09


Tipspromenaden den 2 oktober
Rätt rad:
2Artistnamnet är Miss Li
2Det gällde att bjuda på sju kakor
1Fågeln är en glada
1Idén till ”Sommar” kom från Tage Danielsson
XFörsta halvåret 2021 bötfälldes 446 fartsyndare
2Det är Hotell Ullinge som nyöppnar
1Frågeprogrammet heter Big bang
2Efter katt och hund kommer kanin
XArtisten är Tom Jones
2Tågdepån byggs förstås i Nässjö
1Väggmålaren Vera heter Bugatti i efternamn
1Aladdinasken blev en julfavorit redan 1932
Skiljefråga: Snörets längd: 199 cm
     
Dessa lyckades bäst:
9 rättOliver och William (efternamn okända)
Isabelle Säll
8 rättLinda Säll
Birgitta Johansson
Julia Stein
7 rättMari Andersson
Agnetha Bohlin
Adrian Runbom
Erik (efternamn okänt)

Närmast på skiljefrågan var Mari Andersson, endast 9 cm fel.

Tack alla deltagare för att ni ställde upp!


Höstträff 2021-10-02

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39Stugvandring 2021-08-16 med ljud och bild

Stugvandring #2: Kaprifolvägen och Konvaljevägen

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56


Sophämtningsdagar 2023 område 41 (Gisshult)Boda avfallsanläggning
2/1 25/1 13/2 - - - - - - - - - - - - -


Gisshultaträff fredag 13/8 - Säsongens sista

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39


Stugvandring avbruten pga skyfall!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30


STUGVANDRING
Tisdagen den 10 augusti kl 18:00


Gisshult träffen 29e juli - blåsigt o kallt

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28


MEDLEMSINFORMATION SOMMAREN 2021

Årsmöte 2021

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78
GISSHULTS STUGFÖRENING

KALLELSE

Det var ett positivt besked vi fick torsdagen den 27 maj om lättnader som är på gång vad gäller coronapandemin. Det har varit en trist tid vi levt under i flera månader.

Nu ser vi framåt! Det innebär att det datum vi planerat för årsmöte står fast.

ÅRSMÖTE HÅLLS
SÖNDAGEN DEN 20 JUNI KL. 17.00
VID KAFFESTUGAN

Detta möte gäller de båda verksamhetsåren 2019/20 och 2020/21.

Ta med detta utskick och kanske också en egen fällstol.

Vi ska förstås agera enligt de rekommendationer som
gäller beträffande coronapandemin, som verkar vara i
avtagande, men som ändå finns kvar som ett hot.

Medlem? Läs hela dokumentet (6 sidor).
Costa del Sol?!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Gisshult träffen 2021

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   502021-06-06

  01   02   03


Visste ni det?

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11Vägunderhåll och vårvärme

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12På väg till Vimmerby...

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19Natur på reträtt och "civilisation" på frammarsch...

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35
  36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60SVT Rapport - Jönköping 2021-02-14


Kallt, coolt, bullrigt och Coronavänligt!

  01   02   03   04   05   06   07Spår av hungriga djur - överallt

  01   02   03   04   05En vacker vinterdag

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35
  36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70Grill mitt i kylan

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17Mycket skräp, hänsynslöshet och egoism...

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36Överflåd...

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25
  26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50Parkslide injicerat med Round-up...

  01   02   03   04   05   06   07


MEDLEMSINFORMATION HÖSTEN 2020

Mycket svamp!

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33Coronatider...

  01   02   0322 juli - En ny anslagstavla vid Kaffestugan
Tack vare Stefan, Marcus och 'Nåte'

  01   02   03   04   05   06   07   08

→ Medlemsinformation maj 2020Gisshult i mitten av februari, efter ovädret Dennis...
Snöfattig, regnrik, varmare än normalt, fast kallare än Antarktisk!


  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28


Vattenläcka mitt i Kaprifolvägen

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26Medlemsinformation november 2019Fibernät når Kaprifolvägen

  01   02   03   04   05   06


e.on: "Elnätet behöver moderniseras...",
därför höjer vi nätavgiften en gång till!!

Insändare: Anonym e.on-träl från Nässjö

Från 1 juli betalar vi ännu högre elnätavgift! Anledningen är att e.on säger sig vara i behov av kapital, den här gången för att satsa på elnätet - ett privat elnät som ägs av ett gigantiskt aktiebolag baserat i Essen/Tyskland. E.ON som är verksam i 33 olika länder, har 35 miljoner kunder och ca 43 000 anställda är världens största privata energikoncern.

E.ON-koncernens ekonomi, som ändå inte har råd att modernisera dotterbolagets elnät i Sverige, ser ut så här:

(1 € = ca 10.7 SEK)
Euro
Omsättning  € 37,965 Miljarder  
Rörelseresultat*€ 3,074 Miljarder  
Tillgångar€ 55,95 Miljarder  
* Hela Öresundsbron kostade € 3,7 miljarder

När andra företag behöver kapital, så hittar de finansiärer, lånar pengar och betalar sedan tillbaka pengarna - plus räntan. Eller gör en nyemission, till exempel...

E.ON och liknande företag som har monopol, behöver inte ta sådana besvärliga vägar. För dem räcker det med ett brevutskick med nya krav - med jämna mellanrum! De vet att vi måste lyda deras order. Vi kunder, eller rättare sagt deras "gisslan" har inte någon rättighet eller makt att vägra och det vet de! De har monopol även på "valfrihet" och det vet de väl.

Att elnät-företag missbrukar sina monopol-ställning syns klart och tydligt här nedan:


Ur Nils holgersson - Rapporten 2019

Den svarta kurvan, längst ned på bilden, representerar KPI eller Sveriges Konsumentprisindex. Den visar 6% ökning under samma tidsperiod. E.ONs elnät-prishöjning är 38% och Vattenfalls 41% - d v s mer än 6 gånger större!!

Hemskt!

Men det som Nils Holgerssons Rapport visar är 'medelvärden'. Medelvärdena stämmer inte alls i Gisshult. Våra riktiga värden är följande:

Elnätsabonnemang
16 A, upp till 8 000 kWh/år
   År 2014      Juli 2019      Pris ökning   
under 5 år
     x KPI    
Abonemangsavgift
kronor per månad
79,00 181,250 129.43% 30 ggr 
Elöverföringsavgift
öre per kWh
41,76 117,975 182,51% 22 ggr 
Årlig elnät kostand
för en typstuga*
i kronor
948+2506= 
3 454:-
2175+7078= 
9 253:-
167,90% 28 ggr 
Elpris per kWh
[här råder inget monopol]
ca 42 öre ca 55 öre ca 31% 5 ggr 
* Typstugan är en liten stuga i Gisshult med samma abonnemang som ovan, som konsumerar 6000 kWh/år,
    dvs 2000 mindre än sin max kapacitet. Kostnaderna är exklusive själva elkostnaden och beräknas så här:
    (12 x abonemangsavgift/månad) + (6000kWh x Elöverföringsavgift/öre.kWh)/100 = årlig nätkostnad
    Ex.(år 2014): (12 x 79)+(6000 x 41,76)/100 = 948+2506 = 3 454:-

180% ökning under fem år! I år kommer jag att betala 9 253:- för exakt samma tjänst som kostade för 3 454:- fem år sedan! Fortsätter det i samma takt under de kommande 5 åren, kommer stugans årliga elöverföringskostnad att passera 15 500:-!! Jag skäms att jämföra dessa ökningar med motsvarande ökning av min pension. Men skäms inte att ropa att DET ÄR KRIMINELLT! Rent och skärt maktmissbruk. Hänsynslös plundring av folket. Ett fräckt missbruk av monopol-ställning.

Nu får det vara nog!

Vi måste följa Hamburgs exempel och ta tillbaka elnätets kontroll och sätta den i folkets händer: Our Hamburg – Our Grid!

VÅRT HEM, VÅRT KRAFTNÄT!


Röda linjer markerar områden i södra Sverige som ligger under E.ONs envälde

 Gisshultaträff fredag 16/8 - Säsongens sista

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22
  23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44Medlemsinformation sommaren 2019Torsdagsträff med veteranfordon, 1 augusti

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Det börjar bli dags att betala in årsavgiften,
350 kr, till Gisshults Stugförening

Stugföreningens PlusGiro 45 48 71-5
eller Swish 07 67 78 04 55

Ange namn och stugadress vid betalningBilträffen 25 juli

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Gisshultafesten 20 juli

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Bilderna 10-20: Barbro Jonsson


18 juli - Bilträff med Rock'n'roll

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25
  26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49


Bilträffen 27 juni

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Midsommarfirande vid Kaffestugan

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40


Årsmöte söndagen den 16 juni 2019

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22
  23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44


Bilträffen 13 juni

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23Hjärtligt välkomna till Gisshultafesten!
Några av "veckovärdarna" i Kaffestugan sommaren 2009.


Läs texten i GISSHULT i nutid och dåtidFörsta entusiastbilsträffen 2019

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60


Torsdagskvällarnas bilträffar, som nu ska kallas "entusiastbilsträffar", inleds den 23 maj Årsmöte hålls vid Kaffestugan söndagen den 16 juni kl 17.00


»Det ska bli fint innan raggarbilarna dyker upp igen!«

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Besiktning av Gisshults badplats

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25
  26   27   28   29   30   31   32   33   34   35


Valborg firades utan brasa

  01   02   03   04   05   06


27 Oktober - Höstens första snö

  01   02   03   04   05   06   07   08


En vit och åtta grå
Ur Medlemsinformation hösten 2018

Som ni säkert observerat hade vi under några dagar i början på augusti fint främmande i våra sjöar: en ägretthäger. Arten finns normalt i tropiska och subtropiska områden runt jorden samt i södra Europa, men är under spridning mot norr och ses årligen i Sverige. Under häckningstiden bär den kraftigt förlängda skulderfjädrar, ägretter, som förr användes som hatt-, hjälm- eller hår- prydnad och arten jagades intensivt.

Från min tomt har jag från mitten av juli och framåt varje dag sett en gråhäger sitta större delen av dagarna i ett speciellt träd i nordvästra delen av norra sjön. Vissa dagar har den haft sällskap av en eller två artfränder.

En av de dagar ägretthägern var kvar i området satt det plötsligt åtta gråhägrar i och runt nämnda träd. Var de nyfikna på nykomlingen, skulle de vara aggressiva eller välkomnande, eller vad gällde detta ”stormöte”? Svaret kom. ”Den vita” kom flygande till mitten på sjön, fortsatte sedan etappvis och sökte föda för att sedan helt plötsligt flyga upp och sätta sig mitt bland de grå! Inget speciellt hände, utan alla satt och putsade fjäderdräkten och såg ut att njuta av det vackra vädret.

Efter någon timmes beskådande gick jag för att sätta på kaffe, men efter den korta frånvaron var det bara ”grått” man kunde se. Tyvärr fångades inte hägermötet på bild, men det blev ett fint minne!

Dagen efter såg jag ägretthägern igen, denna gång i sällskap med en av de grå. Vart den sedan styrde sina vingar kan man bara gissa.

Sören


Knappt hälften av normal nederbördsmängd
föll under årets sommarmånader

Sommaren 2018 var som bekant nederbördsfattig i så gott som hela landet och bevattningsförbud utfärdades på många håll, så ock i Nässjö kommun. Årets 153 mm är den lägsta uppgiften som noterats sedan statistiken började föras 1998. 2001 kom det 158 mm i området, övriga noteringar ligger betydligt högre (högst notering är från 2004 då det kom 490 mm).

I vår skrift ”Gisshult i nutid och dåtid” finns uppgifter om nederbördsmängder från åren 1998-2012 och så här ser dessa siffror ut tillsammans med de senaste sex årens:

MånadTotalt i mm
1998-2012
201320142015201620172018Genomsnitt
21 år
Maj82554689830271553
Juni1.53684978063703494
Juli1.65158011050441393
Aug1.464601011058909189
=5.476203346298201231153329

Uppgifterna från åren 1998-2017 är hämtade från Gisshults Gårds arkiv,
medan årets siffror härrör från Sörens regnmätare på Lupinvägen 5.


Gisshultaträff 2018-08-24 - Säsongens sista

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
Foto: Barbro Jonsson


Gisshult från ovan - 2018-07-19

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 Drönarpilot och fotograf: Stefan Dahlman (se bild 29)


Gisshultaträff, 9 augusti

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14


Nåtebrons officiella invigning - 2018-07-22   12:00

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Ändrade dagar för hämtning av hushållsavfall
7/6 20/6 4/7 18/7 1/8 15/8
Från och med 29/8 återgår NAV till ordinarie hämtning.


Gisshultafesten 2018

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Bilderna 15-27: Barbro Jonsson


Medlemsinformation sommaren 2018
Gisshults direktförbindelse med Väg-40 kommer att stängas!
Så här blir det...

Klicka på kartan, gå igenom Trafikverkets planer, och agera - innan det blir försent!
Använd gärna hemsidans anslagstavla för att kommunicera med andra medlemmar.INVIGNING AV KANALBRON + TIPSPROMENAD
Söndagen den 22 juli kl 12


  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10

NAV: Sortera ut matavfall i grön påse och behåll aktuell taxa
Kostnad per år för kärlstorlek från 80 till 370 liter. (exkl. 654,36:- fastavgift)
Kärlstorlek80 liter130 liter190 liter370 liter
Klimatsmart559,32 kr611,76 kr838,98 kr1555,61 kr
Blandat brännbart856,46 kr943,85 kr1206,03 kr2062,49 kr
Differens/år297,14 kr332,09 kr367,05 kr506,88 krGisshultafesten!

Datum: 21/7
Tid: 15:00
Plats: Kaffestugan

Vi ser fram emot en trevlig eftermiddag/kväll tillsammans!

Då det blev så trevligt förra året, vill vi gärna träffas igen.
Vi är på Badplatsen vid Kaffestugan, där äter vi mat, umgås samt lyssnar/dansar till ett liveband som gästar oss under kvällen.

Hoppas att så många som möjligt kan komma och om ni har gäster detta datum är de givetvis välkomna också, vi behöver bara få veta då vi beställer mat från EMC.

Finns det någon matallergi får ni gärna meddela oss detta, så fixar vi annat till just dig.
Menyn för kvällen:

  Buffé
  Krämig pastasallad smaksatt med chili
  Kycklingspett
  Cantadoufylld fläskfilé
  Exotiska frukter
  Grönsallad
  Smör kuvertbröd Brie
  Kaffe och Kaka
Dryck till maten och resten av kvällen medtages!
Vi kommer behöva er hjälp runt '10 snåret" med iordningställande av festplatsen samt stolar och bord.
Anmälan är bindande, det är när du har betalt som du är anmäld och det vill vi att ni gör senast 8/7

Kontant eller Swish på nummer 0760-08 04 04
Lennart & Cissi Wijk - Kaprifolvägen 7

För denna trevliga kväll betalar ni endast 150:-/ person över 10 år.

Hjärtligt Välkomna till Gisshultafest!!!Midsommarfirande vid Gisshults Kaffestuga

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17
  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34


Midsommarfirande vid Gisshults Kaffestuga kl. 16:00

Vi klär midsommarstången
torsdagenden 21 juni, kl. 18:00


Årsmötesprotokoll 2018

Årsmöte juni 2018

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84Ur Medlemsinformation våren 2018

KALLELSE

Årsmöte hålls vid Kaffestugan
söndagen den 17 juni kl 17.00

Preliminär dagordning:
 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
 3. Verksamhetsberättelse, kassa- och revisionsberättelser
 4. Ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Val:    Styrelse:
  • Ordförande för ett år
   Två ordinarie ledamöter för två år
   Två ersättare för ett år

  • Revisorer:
   Två ordinarie för ett år
   En ersättare för ett år

   Kontaktperson i vägfrågor för ett år

   Ombud i fiskevårdsföreningen för ett år

   Valkommitté för ett år

 6. Fastställande av årsavgift för 2019
 7. Övriga ärenden och eventuella nya frågor
 8. Mötets avslutning
Härefter kaffe med dopp, följt av tipsrunda!Torsdagsträff med veteranfordon, 31 maj

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20


~103 bilar på säsongens första Veteranträff...

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19
  20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38


Torsdagsträffarna med

VETERANFORDON

återkommer även denna sommar.

Premiär blir det den 24 maj och
efter vissa uppehåll under högsommaren
avslutas säsongen den 23 augusti.

Mars 2018 - Sibiriska kylan släpper inte taget!

  01   02   03   04Uno Albinsson har lämnat oss i stor sorg och saknad
✰ 1934-08-19     ✝ 2018-02-15

Norra Solberga Kyrka   N 57° 42' 56.3"    E 14° 49' 17.216"
Minnesord     SmD 28 februari 2018
Uno Albinsson
Till minne

Det är med stor saknad jag fått vetskap om att Uno Albinsson gått bort. Uno var en av ägarna till Gisshults gård. Denna gård skötte Uno på ett föredömligt sätt. Han var alltid på gång med allehanda arbeten på gården. Vi sommarstugeägare märkte också hur mycket han gjorde för Gisshults stugområde. Han var alltid tillmötesgående när vi behövde hjälp med något grövre arbete på våra tomter. Likaså värnade han mycket om badplatsen och hjälpte oss varje år med att lägga ut och ta upp bryggan.

Vi upplevde nog att det var hans liv att alltid vara igång och se till att Gisshults gård och stugområdet var så prydligt som möjligt.

Uno lämnar ett stort tomrum efter sig.

Meier Andersson
Ordförande i Gisshults stugförening


Minnesord     SmD 3 mars 2018
Uno Albinsson
Till minne

Uno Albinsson, Gisshults gård, en mycket god vän till hela vår familj, avled efter en tids sjukdom den 15 februari på Jönköpings lasarett.

Uno var född 1934 och son till Frideborg och Aldor Albinsson i Vallebo, där han växte upp tillsammans med sin syster Ulla.

Våren 1962 träffade vi Uno och Sylvia första gången. De bodde då med sina söner, Ingemar och Kjell, i Huskvarna, där Uno arbetade i Ekholms färgaffär. Ett år senare blev också vi Huskvarnabor och blev mycket väl omhändertagna i det alltid så gästfria albinssonska hemmet.

När Uno senare blev distriktschef för Casco/Liljeholmen och vi hade flyttat till Kalmar 1964, var det självklart att Uno bodde hos oss, när han besökte kunder i Kalmartrakten och Öland. Hela familjen såg fram emot ”Farbror Cascos” besök. Det var så typiskt för Uno, att han kunde umgås med alla, gamla som unga. Han hade verkligen social kompetens.

Uno hade många strängar på sin lyra. Inget var omöjligt för honom. Vi tänker på allt arbete han lagt ner bland annat på byggnaderna, skogen, verkstaden och fritidsområdet i Gisshult. Ett exempel på hans kreativitet är när han anlitade en specialfirma för att höja taket på den stora ladugården för att kunna hyra ut platser för husvagnar, husbilar, bilar och båtar under vinterhalvåret.

Nu är våra tankar hos Sylvia, Ingemar och Kjell och deras familjer. Deras omtänksamme make, far, farfar, gammelfarfar och svärfar finns inte längre bland dem och vi deltar innerligt i deras stora sorg och saknad.

Gunvor och Göran Ohlsson, ÖlandJanuari 2018 - Ovanligt hög vattennivå

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Knappt 70% av normal nederbördsmängd
föll under årets sommarmånader

Medlemsinformation - hösten 2017


Partytält inköpt

I samband med förberedelserna för sommarens ”Gisshulta-fest” framförde arrangörerna önskemål om att få tillgång till partytält modell större. Ett sådant har tidigare köpts in av stugägare längs Kaprifolvägen och använts vid festligheter där. Tänkbart vore, framhölls det, att övriga stugägare i vårt område gick samman och köpte ett för framtida behov.

Nu har så skett! Helena Bergman tog initiativet att köpa ett i storleken 9 x 5 meter i samband med ett specialerbjudande på Jysk i Nässjö. Priset var 2.500 kr efter en prisnedsättning på 1.000 kr.

Om nu alla stugägare vid alla vägar utom Kaprifolvägen lämnar ett bidrag på i storleksordningen 100 kr kommer Helena att få tillbaka det hon lagt ut. Självklart kan det inte vara ett absolut krav att betala, men eftersom vi också ska kunna nyttja tältet framöver för privata tillställningar mot en mindre kostnad kan det synas lämpligt att alla är med och bidrar.

Ur Medlemsinformation - hösten 2017


November - Första snön

  01   02   03   04   05   06   07   08   09


Gisshultaträff, 8 augusti

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15
Gisshultaträff, 27 juli

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16
Gisshultafesten 22 juli

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16
Fotograf: Barbro Jonsson


Medlemsinformation sommaren 2017

Hjärtligt Välkomna till Gisshultafest!!!


      BEVATTNINGSFÖRBUD

FRÅN OCH MED DEN 28 JUNI GÄLLER BEVATTNINGSFÖRBUD I NÄSSJÖ KOMMUN FÖR KUNDER MED KOMMUNALT DRICKSVATTEN. FÖRBUDET INFÖRS FÖR ATT VI INTE SKA HAMNA I ETT LÄGE AV DRICKSVATTENBRIST OCH GÄLLER TILLS VIDARE.

På grund av de historiskt låga grundvattennivåer som råder runt om i Nässjö kommun införs bevattningsförbud från och med den 28 juni för kunder med kommunalt dricksvatten. Förbudet gäller i hela Nässjö kommun.

Förbudet gäller följande områden:

 • Bevattning med spridare eller slang, givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
 • Uppfyllnad av pooler och bassänger med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Besök istället våra simhallar och badsjöar.
 • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
 • Biltvätt med slang eller högtryckstvätt (gäller ej på bensinmackar/tvättstationer där vattnet återanvänds).
 • Rengöring av fasader, tak, altaner och liknande med vattenslang eller högtryckstvätt.
Bevattningsförbud gäller enligt de allmänna bestämmelser (ABVA) som finns på NAVs hemsida där VA-huvudmannen har rätt att begränsa vattentillgången om denne finner det nödvändigt (se nav.se/abva). Förbudet gäller tillsvidare och NAV uppmanar till återhållsamhet med användning av dricksvatten. Förbudet gäller alla som har kommunalt vatten i Nässjö kommun - privatpersoner, föreningar, företag och offentliga organisationer.

Vårt viktigaste livsmedel, som vi i princip har haft obegränsad tillgång till i vår del av världen, kan inte längre tas för given. Med klimatförändringar, extremt torra perioder och en högre medeltem­peratur kan vi komma att behöva lära oss att hushålla med vattnet.

Om alla gör små förändringar i vardagen kan vi tillsammans hjälpas åt att hushålla med det livsviktiga vattnet. Det du gör har betydelse!

Läs mer på NAVs hemsidaMidsommarafton

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48Årsmöte söndagen den 18 juni

  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57

Årsmöte hålls vid Kaffestugan
söndagen den 18 juni kl 17.00

Preliminär dagordning:
   1. Mötets öppnande
   2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän
   3. Kassa- och revisionsberättelser
   4. Ansvarsfrihet för styrelsen
   5. Val:    Styrelse:
    • Ordförande för ett år
     Två ordinarie ledamöter för två år
     Två ersättare för ett år
    • Revisorer:
     Två ordinarie för ett år
     En ersättare för ett år
     Kontaktperson i vägfrågor för ett år
     Ombud i fiskevårdsföreningen för ett år
     Brunnskommitté för ett år
     Valkommitté för ett år
   6. Fastställande av årsavgift för 2018
   7. Övriga ärenden och eventuella nya frågor
   8. Mötets avslutning
Härefter kaffe med dopp, följt av tipsrunda!
Gisshultaträff, torsdag den 15/6

 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24Höglandets Touringclub - Gisshult 2017-06-14

 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26Gisshultaträffen 2017-05-25

 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33Städning och kafferast på Kaffestugan

 01  02  03  04Gisshults badplats vid solnedgång

 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11Elkomponent i LPS-pumpstationer byts

 01  02  03  04  05  06  07  08  09
2:a Maj, Nässjö - Peter och Dennis från SKT fixar LPS-pumparnas säkringar.Valborgsmässoafton

 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20


Som vanligt varje år är sommaren efterlängtad

Vi flyttade ut tidigare än vanligt detta år och det känns bra att komma ut till landet igen och träffa sina sommar-vänner. Det är en härlig känsla att byta miljö.

VA-utbyggnaden pågick under hela förra året och det gick nog snabbare än vad de flesta hade trott. Med anledning av denna utbyggnad har flera om- och till-byggnader utförts innebärande att några hus har fått ett annat utseende.

Då några stugägare har behov av sommarvattnet kommer denna ledning även i sommar att vara tillgänglig och vattnet släpptes på den 22 april.

Vintern som gick blev ganska mild, inte mycket snö eller kyla, och det innebar att någon snöplogning inte blev aktuell. Ibland kläddes dock naturen i vitt. I mitten på december såg det ut som på bilderna här på högersidan. På den övre är Agneta Bohlin på promenad med Hugo vid badplatsen och på den nedre är det Josef Piejko på Kaprifolvägen.

Badplatsen fick ett par nytillskott förra året i form av en brygga i plast och en toalettbyggnad. Det är trevligt att kommunen gör denna satsning vid vår badsjö för att göra området mer attraktivt. Veckovärdarna kommer att fortsätta även denna sommar.

Besöken av veteranbilar kommer att fortsätta också i sommar under ett tiotal torsdagskvällar. Hoppas på bra väder, då kommer många bilar.

Småfåglarna har börjat komma tillbaka liksom sjö-fåglarna och framför allt tranorna, som verkar bli mer och mer orädda för varje år som går. Detta och mycket annat är bra tecken på att vi kan börja se fram mot en ny skön sommar i vårt fina stugområde.

Meier

Ur Medlemsinformation våren 2017

Hämtning av hushållsavfall - Under säsongen 2017
10/5 8/6 21/6 5/7 19/7 2/8 16/8 13/9
Urd drog in över Gisshult - lyckligtvis utan skador
 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Se till att era byggmaterial är ordentligt täckta innan det regnar igen. Vissa presenningar är bortblåsta.


Istäckt i mitten av december
 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21


Medlemsinformation - Hösten 2016

Veteranträff, Gisshult 2016-08-25
 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97Kommunalt vatten och avlopp till Kaffestugan
Anders Bergdahl från kommunen installerar LPS-pumpen

 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


Insändare:
Kommunala Övergrepp i Sverige
Leif Forsman

 • Det ni vill påtvinga mig är något jag inte efterfrågat, önskat eller godkänt.
 • Med en absurd lag i ryggen trakasserar Sveriges kommuner inkl. Nässjö delar av sin befolkning ekonomiskt genom att avtvinga dem en ungefärlig netto-årslön för en pensionär.
 • Om man ej innehar kapital så tvingas man till dyra lån som kan vara svåra eller omöjliga att klara av.
 • Läs hela artikeln

  Fakta: Vattentjänstlagen

  Om det finns ett behov av vattenförsörjning och avlopp för befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang (ca 20-30 fastigheter), så skall kommunen, med hänsyn till hälsoskyddet och skyddet för miljön, sörja för eller tillse att en allmän VA-anläggning kommer till stånd så snart som möjligt.

  Man kan inte tvinga en fastighetsägare att ansluta sig till systemet enligt vattentjänstlagen. När förbindelsepunkten är upprättad och fastighetsägaren underrättad därom på rätt sätt, så är det upp till fastighetsägaren om han vill koppla in sig men han måste betala avgift oavsett hur han gör [med hänsyn till skyddet för miljön!!].

  Källa: Svenskt Vatten AB

Måste sälja stugan när kommunalt avlopp ska dras till Sörfjärden
Sveriges Radio P4 Gävleborg

 • Det blir en dyr historia för boende och sommarstugeägare i Sörfjärden i Nordanstig när kommunen ska bygga kommunalt vatten och avlopp till området.
 • Minst 130 000 kronor måste den enskilde fastighetsägaren betala i anslutningskostnad. Men utbyggnaden har fått mycket kritik och beslutet har överklagats ända upp i Statens VA-nämnd, som i sista led fastslagit utbyggnaden.
 • Karl-Erik Nordlund, pensionär, kommer sälja sin stuga på grund av de höga kostnaderna.Snart är vi också med...
Fibernät i Gisshult:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13


Medlemsinformation - Sommaren 2016

Första kunden klar
Nu är systemet igång hos första kunden i Gisshult, Lennart Wijk.
LPS-pumpen är igångkörd och fungerar och kunden ser rätt nöjd ut!
Ur NAVs hemsida 2016-06-17

Midsommarafton i Gisshult


 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112


Publicerad i Dagens Nyheter 2016-06-21

Skogskapellet, Nässjö - fredagen den 1 juli kl 14:00


Höglandets Touring Club och Sveriges MotorCyklister på besök - Gisshult 2016-06-15

 01  02  03  04  05  06  07  08  09

Bilder från årsmötet - bredvid Kaffestugan, Gisshult 2016-06-12

 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25


Ur Smålands Dagblad - 7 jun 2016

Nässjösonen Åke Gustavsson är död


Förre riksdagsledamoten Åke Gustavsson avled den 6 juni
i en ålder av 72 år.     Foto: Eva-Karin Hegethorn

Han var riksdagsledamot i 33 år. Nässjö Nässjösonen och förre riksdagsledamoten Åke Gustavsson, Stockholm, har efter flera års sjukdom somnat in på morgonen den 6 juni.

Han föddes 1943 i Nässjö och arbetade som journalist när han av SSU, det socialdemokratiska ungdomsförbundet, fick frågan om han ville bli förbundets kandidat till riksdagen i valet 1968.

Han blev invald för Jönköpings läns valkrets och stannade i riksdagen i 33 år.

Framförallt var han aktiv i försvarsutskottet där han var ledamot under nästan hela 70- och 80-talet. I kulturutskottet var han sedan ordförande under 90-talet, efter att ha varit vice ordförande några år före ordförandeperioden. Han var även vice ordförande efter valet 1998 fram till 2002.

Han var också ledamot i krigsdelegationen och Nordiska rådets svenska delegation och suppleant i utrikesutskottet och utrikesnämnden.

Kandiderade inte

Inför valet 2002 valde han att inte kandidera mer eftersom han inte ville riskera att bli "riksdagens ålderman" efter alla år i riksdagen.

Våren 2002 hade han avgått som socialdemokraternas distriktsordförande i Jönköpings län, en post Åke Gustavsson hade haft i 21 år.

Somrar i Gisshult

Villan på Hagagatan i Nässjö behöll paret under många år fast arbetet och bostaden fanns i Stockholm. De ville ha en plats i Nässjö att komma till om somrarna.

När de så småningom sålde huset köpte de sig ett sommarställe i Gisshult utanför Nässjö, där Åke kopplade av och trivdes mycket bra.

Närmast sörjande är hustrun Saimy Gustavsson Froby samt barnen Annika och Carina med respektive.2016-06-03 - Mats från NAV, fixar elinstallationen av Kaprifolvägens avloppspump

 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Veteranträff, Gisshult 2016-05-26

 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49

Några klipp ur 'Medlemsinformation våren 2016'
Logga in som medlem och läs mer...

Nu ser vi fram mot sommaren 2016

De senaste åren har mycket cirkulerat kring va-utbyggnaden. I vinter har nu ledningssystemet byggt ut och det har gått enligt planerna och var klart i början av mars månad. Det har varit tjänlig väderlek vilket gynnat arbetet. Inkoppling kan kanske ske under juni månad om allt går enligt planerna med prov-tryckning och rengöring. Ett informationsmöte hölls den 23 mars där projektledare Sigvard Zachrisson informerade om dagsläget.

Med anledning av va-utbyggnaden pågår tillbyggnader på ett antal hus för att lösa installationen i byggnaden.

Den gångna vintern har enbart fem snöplogningar genomförts. När det gäller vägarna kommer dessa att återställas av NAV och avstängningar göras som tidigare.

Vårt eget sommarvatten släpps på den 23 april enligt plan.

Vad det gäller Kaffestugan och badplatsen kommer ett gäng stugägare även denna sommar att stå som "veckovärdar". Nässjö kommun har anslagit pengar för anslutning och upp-förande av en toalettbyggnad med placering i närheten av omklädningsbyggnaden. Därutöver kommer badbryggan att bytas ut mot en ny i plast. Dessa åtgärder innebär en klar standardhöjning för Gisshultsbadet. En nyhet inför sommaren är också att den lokala veteranfordonsklubben kommer att ha torsdagsträffar vid Kaffestugan.

Isen har lämnat våra sjöar och fåglarna börjar komma tillbaka så nu kan vi börja se fram mot en ny skön sommar i vårt härliga stugområde.

Meier


SOMMARVATTNET
släpps på lördagen den 23 april.

Arbetena börjar som vanligt tidigt på morgonen. Samtliga kranar vid tomtgränserna tillhörande sommarvattennätet måste då vara stängda.

Från kl 10 och framåt är det med Kaffestugan som bas traditionell vårstädning i området. Vi hoppas på många frivilliga. Uppsnyggning behövs t ex runt Kaffestugan och badet, längs vägarna i området, kring "Grötalunken" och vid våra "interna" baduddar vid Kaprifol- vägen och Konvaljevägen.Sagt och gjort!


Bilder från arbetena med VA-nätet till vårt stugområde