Vatten och avlopp i Gisshult    

banner
Nässjö Affärsverk AB (NAV) har fått i uppdrag av Nässjö kommun att bygga ut och anordna kommunalt vatten och avlopp för stugområdet. NAV arbetar med planering av projektet, som beräknas vara klart 2016.

NAVs 2:a informationsmöte - 22 april 2015
NAVs 1:a informationsmöte - 24 november 2014
VA i Gisshult, på NAVs hemsida
NAVs 3:e informationsmöte - 28 oktober 2015
Planritningar: 1    2    3    4    5    6   
Lyssna (46 min) på projektledaren Sigvard Zachrisson och samtidigt blädra igenom OH-bilderna nedan
OH-bilder i pdf-format - från Gunilla Fransson, Projektadministratör
Bilder från informationsmöte 28 okt 2015:
NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28


NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28


Sommarhusventil AVK -- Pris i Danmark 3000 DKK = ca 4000 SEK
NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28


Installationssats för vattenmätare / vattenmätarkoppel - Beulco -- Jula ca 1000:-
NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28

NAV Informationsmöte 2015-10-28