Vatten och avlopp i Gisshult    

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Gisshult

Nässjö Affärsverk AB (NAV) har fått i uppdrag av Nässjö kommun att bygga ut och anordna kommunalt vatten och avlopp för stugområdet. NAV arbetar med planering av projektet, som beräknas vara klart 2016.

Rapport från NAVs första informationsmöte
24 november 2014, kl 18:00 i kommunfullmäktigesalen, Nässjö

    Agendan för mötet:
  • Nässjö kommuns VA-plan och NAVS uppdrag
  • projektorganisation
  • Ungefärlig tidplan
  • Teknisk lösning
  • Ekonomi och VA-taxa
  • Frågestund

Klick på Patrik Cantbys bild nedan och lyssna på allt som sades under mötet.

Overheadbilder:


Andra bilder:


Länk till ljudfilen:http://www.gisshult.org/VA/infomoteNAV20141124.mp3
Länk till alla OH-bilder i pdf-format:
- från Gunilla Fransson, Projektadministratör
http://www.gisshult.org/VA/infomoteNAV20141124.pdf
Länk till Nässjö Affärsverk (om Gisshult):http://www.nav.se/Vatten-Avlopp/Projekt/VA-i-Gisshult