Vatten och avlopp i Gisshult    

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Gisshult

Nässjö Affärsverk AB (NAV) har fått i uppdrag av Nässjö kommun att bygga ut och anordna kommunalt vatten och avlopp för stugområdet. NAV arbetar med planering av projektet, som beräknas vara klart 2016.

Rapport från NAVs andra informationsmöte
22 april 2015 - Nässjö
Ur NAVs hemsida - 2015-04-24

Nuläge i projektet

Vid informationsmöte den 22 april informerades om nuläget i projektet:

Överföringsledning Nässjö-Gisshult – Sammanställning av underlaget för upphandlingen pågår och grävningen planeras starta i sept-okt. Föreslagen sträckning, se länk nedan.

Lokala ledningar – Förslag på ledningssträckningen i området, se länk nedan. Karta kommer inom kort att skickas ut till samtliga stugägare där man kan ha önskemål om anslutningspunkt och pumpplacering. Arbetet med att gräva för ledningen planeras ske när så lite folk som möjligt rör sig i området d v s sept-april.

LTA-pumpar – Upphandlingen av pumpar är klar. NAV tillhandahåller pumparna och stugägaren ansvarar för installationen. Ett instruktionsmöte planeras längre fram, ev med pumpleverantören närvarande. En ”lathund” kommer också att lämnas ut där det framgår vad man bör tänka på.

Vattenmätare – Plats för vattenmätare måste finnas, lätt åtkomlig och helst i våtutrymme.

Bredband – Anmäl intresse för anslutning på www.citynatet.se

Karta överföringsledning (pdf 4,46 MB)

Lokal ledning (pdf 164,70 kB)

Under mötet diskuterades monteringsanvisningar för LTA-pump, ta del av installationsanvisningar härOH-bilder i pdf-format - från Gunilla Fransson, ProjektadministratörKlipp ur pdf-filen Karta överföringsledning

Klipp ur pdf-filen Lokal ledning

Ett par bilder från LPS2000E Installationsanvisningar

Mer info om Pumpen LPS2000E finns på www.kommunalteknik.se/produkter/lps2000e/