Vatten och avlopp i Gisshult - Infomöte 2016-03-23    

banner
NAVs 3:e informationsmöte - 28 oktober 2015
NAVs 2:a informationsmöte - 22 april 2015
NAVs 1:a informationsmöte - 24 november 2014
VA i Gisshult, på NAVs hemsida
Ur NAVs hemsida 2016-03-29:

Vid ett välbesökt informationsmöte den 23 mars togs följande punkter upp:

Nuläget: Ledningarna är nu förlagda och klara. Nu återstår arbete med att rengöra och provtrycka ledningarna. När vattenproverna är godkända kommer vi att skicka ut meddelande om förbindelsepunkt tillsammans med en lathund, eller minneslista, över olika saker som man bör tänka på i samband med installationen av pumpen. Lathunden hittar du också som en länk nedan.

Utskick av faktura: Fakturan på anslutningsavgiften kommer att skickas ut när förbindelsepunkt meddelats. Fakturan måste betalas även om man dröjer med att ansluta sig till vatten/avlopp. Samhällsplaneringskontoret avgör när anslutning måste ske.

Demonstration av pumpinstallation: Den 26 april, med start kl 10.00, planerar vi att installera en pump vid slutet av Kaprifolvägen och då finns möjlighet att under dagen komma och titta och ställa frågor. På www.kommunalteknik.se finns detaljerad information om pumpinstallation och elarbeten.

Mötespresentationen        Lathund Gisshult

NAVs 4:e informationsmöte - 23 mars 2016
Lyssna på projektledaren Sigvard Zachrisson (38 min) och samtidigt blädra i
OH-bilderna nedan (mottagna per mejl från Gunilla Fransson, Adm. samordnare Nässjö Affärsverk AB)'Lathund' kommer att publiceras här så snart vi får tag på den.
Några bilder på den pump och betongrör-förankring som Sigvard pratar om, finns längre ner på denna sida.

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

www.kommunalteknik.se
LPS (Low Pressure Sewer) = LTA (Lätt tryckavlopp)
MonteringsanvisningAvloppspumpstation_20150424.pdf

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23Pumpstationen, Kaprifolvägen 2016-03-25
Kaprifolvägen 2016-03-25

Kaprifolvägen 2016-03-25

Kaprifolvägen 2016-03-25

Kaprifolvägen 2016-03-25

Kaprifolvägen 2016-03-25

Kaprifolvägen 2016-03-25

Kaprifolvägen 2016-03-25

Kaprifolvägen 2016-03-25

Kaprifolvägen 2016-03-25Bilder från informationsmöte 23 mars 2016:
NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23

NAV Informationsmöte 2016-03-23


Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Gisshult - 30 januari 2016