Anslagstavla    

Föreningens anslagstavla


2023-04-18 19:218
KALLELSE - Årsmöte

Årsmöte hålls

söndagen den 18 juni kl 17.00

vid Kaffestugan

Sedvanlig dagordning
(delas ut före mötet)

Inför mötet ber vi er studera verksamhetsberättelse
och ekonomisk redovisning som finns i detta utskick.

Ta gärna med detta medlemsblad
och kanske också en egen fällstol till mötet.

Efter mötesförhandlingarna vankas
det kaffe med dopp och en tipsrunda.

Välkomna!

Styrelsen för
GISSHULTS STUGFÖRENING
SR


2021-06-09 19:017
KALLELSE 2021-06-09

GISSHULTS STUGFÖRENING

KALLELSE

Det var ett positivt besked vi fick torsdagen den 27 maj om lättnader som är på gång vad gäller coronapandemin. Det har varit en trist tid vi levt under i flera månader.

Nu ser vi framåt! Det innebär att det datum vi planerat för årsmöte står fast.

ÅRSMÖTE HÅLLS
SÖNDAGEN DEN 20 JUNI KL. 17.00
VID KAFFESTUGAN

Detta möte gäller de båda verksamhetsåren 2019/20 och 2020/21.
SR


2020-10-17 16:566
MEDLEMSINFORMATION HÖSTEN 2020

MEDLEMSINFORMATION HÖSTEN 2020 finns nu i era brevlådor.

     Medlemsinfo hösen 2020
sr


2020-10-01 16:005
INGET ÅRSMÖTE

INGET ÅRSMÖTE
På grund av rådande coronapandemi hoppar vi över årsmötet för 2020. Som stöd för detta hänvisar vi till stadgarna där det står följande:

"Årsmöte ska, om inga andra skäl föreligger eller att en majoritet vid föreningsmöte påkallar annat, hållas senast den 30 juni."

Vi bedömer också att några frågor som nödvändigtvis måst behandlas detta år inte föreligger.

Valda funktionärer kvarstår till årsmöte 2021.

Årsavgiften för innevarande år fastställdes på fjolårets årsmöte till 350 kr (oförändrat belopp). Ni som ännu inte betalat in avgiften ombeds att göra detta till plusgirokonto 45 48 71-5 (ange avsändare).

Styrelsen för
GISSHULTS STUGFÖRENING
sr


2020-05-18 15:524
Medlemsinformation Maj 2020

GISSHULTS STUGFÖRENING
MEDLEMSINFORMATION MAJ 2020

På grund av rådande coronapandemi vill vi meddela följande:

Årsmötet, som var tänkt att avhållas söndagen den 14 juni skjuts upp till ett senare tillfälle, troligen till sensommaren eller möjligen till tidig höst. Kallelse kommer att ske via hemsidan (www.gisshult.org) och genom anslag på ett flertal ställen i stugområdet.

Midsommarfirandet i stugföreningens regi ställs in.

Kaffestugan kommer att vara avstängd tillsvidare liksom möjligheten för campare att boka plats. Toaletterna kommer dock att hållas öppna under badsäsongen.

Torsdagskvällarnas veteranbilträffar vid badplatsen kommer med största sannolikhet inte att kunna genomföras någon gång under sommaren enligt aktuellt besked från arrangörerna.

Trots alla dessa dystra budskap hoppas vi att
alla får en skön sommar i vårt härliga område!

Stugföreningens styrelse
SRweb@gisshult.org


2019-11-15 09:293
ÅRSMÖTE 2020

ÅRSMÖTE 2020
hålls söndagen den 14 juni klockan 17:00
SRweb@gisshult.org


2018-07-15 14:492
BEVATTNINGSFÖRBUD I NÄSSJÖ KOMMUN

Från och med den 13 juli gäller bevattningsförbud i hela Nässjö kommun för kunder med kommunalt dricksvatten.

Förbudet införs för att förebygga ett läge av dricksvattenbrist och gäller tills vidare.
     Mer info på NAVs hemsida
NAVinfo@nav.sewww.nav.se


2018-07-07 01:211
Om anslagstavlan

Nu har alla besökare tillgång till föreningens anslagstavla... - med en klick på länken högst upp på första sidan.
Men endast medlemar - som kan logga in som medlem - har behörigheten att lägga till meddelande.

Var så god!
SRweb@gisshult.org